Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków


07 czerwca 2010

PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK

Inspiracją do powstania niniejszego podręcznika był sukces dwóch dużych projektów rewitalizacji rzek Cole i Skerne, realizowanych pod kierowanictwem The River Restoration, zarządzającego obydwoma projektami w imieniu najważniejszych brytyjskich instytucji i organizacji, działających na rzecz ochrony środowiska i terenów nadrzecznych.

Zebrane projekty przedstawiają wiele praktycznych metod rewitalizacji i renaturalizacji rzek. Wiedzę zdobywano na wszystkich etapach prac: projektowania i wdrażania, jak również monitoringu naukowego. Pozwoliło to dokonanie całościowej oceny wymiernych osiągnięć zrealizowanych projektów.

Uczestnicy opisanych przedsięwzięć dzielą się zdobytą w ten sposób wiedzą i mają nadzieję, że będzie mogła ona być wykorzystana przez inne inicjatywy na rzecz rewitalizacji rzek i potoków. Podręcznik jest także jedną z wielu publikacji RRC, która powinna w wyczerpujacy sposób zaspokoić oczekiwania stron uczestniczących w projektach.

pobierz ksiązkę (format pdf)
wersja polska (35,5 MB) | wersja angielska (14,2 MB)

stopka