Zaproszenie na seminarium w Poznaniu pt. Natura 2000 w praktyce

W imieniu Fundacji EkoRozwoju oraz PTOP „Salamandra” zapraszam Państwa serdecznie na bezpłatne seminarium pt. „Natura 2000 w praktyce - jak unikać problemów z Naturą 2000”, które odbędzie się w Poznaniu, 12 maja 2010 w godz. 10:00 – 14:30 w sali przy ul. Stolarskiej 7 (na tyłach kościoła).

04 maja 2010

Szanowni Państwo,  

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA SEMINARIUM NATURA 2000 W PRAKTYCE

W imieniu Fundacji EkoRozwoju oraz PTOP „Salamandra” zapraszam Państwa serdecznie na bezpłatne seminarium pt. „Natura 2000 w praktyce - jak unikać problemów z Naturą 2000”, które odbędzie się w Poznaniu, 12 maja 2010 w godz. 10:00 – 14:30 w sali przy ul. Stolarskiej 7 (na tyłach kościoła). W załączniku zaproszenie z mapką z zaznaczonym dojściem z Dworca Głównego PKP (wyjście zachodnie).
 
Na seminarium omawiane będą praktyczne i najistotniejsze kwestie związane z prowadzeniem inwestycji i gospodarowaniem na obszarach Natura 2000. Odpowiemy na najczęściej nurtujące pytania jak:
  • Jak żyć z Naturą 2000 tak, by nie ograniczała (lub ograniczała w minimalnym stopniu) możliwości gmin
  • i inwestorów?
  • Co tak naprawdę podlega ochronie w obszarze Natura 2000 i czy ochrona przyrody zgodnie z prawem UE ogranicza się do obszarów Natura 2000?
  • Kiedy należy dokonać oceny oddziaływania planu lub przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, żeby uniknąć problemów (czyli o co chodzi w procedurze tzw. screeningu)?
  • W jaki sposób przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 (na przykładzie farm elektrowni wiatrowych)?
  • Kiedy szkodę w siedliskach przyrodniczych lub populacjach zwierząt należy uznać za znaczącą (co faktycznie utrudnia nam procesy inwestycyjne), a kiedy nie....
  • Kto ponosi odpowiedzialność za realizację działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000?
Przybliżymy też Państwu wyniki dotychczasowego monitoringu prowadzonego w czterech zachodnich regionach Polski - wskażemy najczęstsze przyczyny zniszczeń i zagrożeń siedlisk Natura 2000. Przedstawimy przykłady „z życia” rozwiązań sytuacji konfliktowych oraz możliwe do stosowania procedury na etapie planowania minimalizujące zagrożenia i konflikty. Na spotkaniu otrzymacie Państwo materiały informacyjne o Naturze 2000.
W załączeniu PROGRAM SEMINARIUM i KARTA UCZESTNICTWA. Wypełnioną kartę prosimy odesłać do dnia 10 maja 2010 na adres: e-mail: sabina@eko.org.pl lub faxem 071 343 08 49, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.
  
Z poważaniem
Krzysztof Smolnicki, prezes Zarządu Fundacji

 załączniki:

Więcej na stronie http://www.natura2000.pl

stopka