Terminarz najbliższych wydarzeń

Zapraszamy Państwa serdecznie już teraz na spotkania poświęcone tematyce szkód w środowisku i gospodarowaniu na obszarach Natura 2000.

23 września 2010

W listopadzie 2010 planujemy dwa spotkanie seminaryjne:

  1. w Krakowie - 10 listopada
  2. Polanica Zdrój - 23 listopada

Podobnie jak poprzednio poświęcone zostaną praktycznym aspektom gospodarowania na obszarach Natura 2000 - prawne i praktyczne zagadnienia dotyczące m.in.: przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000, procedury tzw. screeningu, definicji szkody znaczącej, odpowiedzialności za realizację działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych, w szczególności reprezentantów samorządów lokalnych, RDOŚ, WZMiUW, RZGW, RDLP oraz biur projektówych i innych instytucji prowadzących dzialalność mogącą odziaływać na obszary Natura 2000.

W najbliższym czasie rozesłane zostaną zaproszenia wraz z programem spotkania.

stopka