Seminarium Natura 2000 w praktyce - jak unikać problemów ...

Zapraszamy Państwa serdecznie na bezpłatne seminarium pt. „Natura 2000 w praktyce - jak unikać problemów z Naturą 2000”, które odbędzie się we Wrocławiu, 11 grudnia 2009 w godz. 10:00 – 14:30 w Sali Cuprum w budynku KGHM CUPRUM NOVUM, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8.

 
11 grudnia 2009

 Szanowni Państwo,

 
Zapraszamy Państwa serdecznie na bezpłatne seminarium pt. „Natura 2000 w praktyce - jak unikać problemów z Naturą 2000”, które odbędzie się we Wrocławiu, 11 grudnia 2009 w godz. 10:00 – 14:30 w Sali Cuprum w budynku KGHM CUPRUM, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8.
Na seminarium omawiane będą praktyczne i najistotniejsze kwestie związane z prowadzeniem inwestycji i gospodarowaniem na obszarach Natura 2000. Odpowiemy na najczęściej nurtujące pytania jak:
  • Jak żyć z Naturą 2000 tak, by nie ograniczała (lub ograniczała w minimalnym stopniu) możliwości gmin i inwestorów?
  • Co tak naprawdę podlega ochronie w obszarze Natura 2000 i czy ochrona przyrody zgodnie z prawem UE ogranicza się do obszarów Natura 2000?
  • Kiedy lepiej dokonać oceny oddziaływania planu lub przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, żeby uniknąć problemów (czyli o co chodzi w procedurze tzw. screeningu)?
  • Kiedy szkodę w siedliskach przyrodniczych lub populacjach zwierząt należy uznać za znaczącą (co faktycznie utrudnia nam procesy inwestycyjne), a kiedy nie....
  • Kto ponosi odpowiedzialność za realizację działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000?
Przybliżymy też Państwu wyniki dotychczasowego monitoringu prowadzonego w czterech zachodnich regionach Polski - wskażemy najczęstsze przyczyny zniszczeń i zagrożeń siedlisk Natura 2000. Przedstawimy przykłady „z życia” rozwiązań sytuacji konfliktowych oraz możliwe do stosowania procedury na etapie planowania minimalizujące zagrożenia i konflikty
 
W załączeniu PROGRAM SEMINARIUM i KARTA UCZESTNICTWA. Wypełnioną kartę prosimy odesłać do 8 grudnia 2009 na adres Fundacji EkoRozwoju lub faxem (w nagłówku) lub mailowo: sabina@eko.org.pl, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.
 
Uprzejmie zapraszamy też do nadsyłania nurtujących Państwa zapytań dotyczących problematyki prowadzenia inwestycji na obszarach Natura 2000 i poza nimi, gdzie potencjalnie dochodzić może do konfliktów środowiskowych. Będziemy mieć szansę uwzględnić Państwa pytania w naszych odpowiedziach, czy też odnieść się do nich w dyskusji z Państwa udziałem. Otrzymacie też Państwo materiały informacyjne o Naturze 2000.
 
Z poważaniem
Krzysztof Smolnicki, prezes Zarządu Fundacji

 załączniki:

Więcej na stronie http://www.natura2000.pl

stopka