Prezentacje z seminarium regionalnego w Krakowie


16 listopada 2010
 • Prawne aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000,
 • dr Marcin Pchałek, Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy Prawo gospodarcze i ochrony środowiska Sp. z o.o
  pobierz plik pdf
 • 2. Możliwość wykorzystania konsultacji środowiskowych dla zapobiegania konfliktom, SZANSE/ZAGROŻENIA
 • Krzysztof Smolnicki, Fundacja EkoRozwoju
  pobierz plik pdf
 • 3. Najczęstsze przyczyny konfliktów środowiskowych, zniszczeń i zagrożeń siedlisk Natura 2000. Wyniki dotychczasowego monitoringu w czterech województwach
 • Sabina Lubaczewska, Fundacja EkoRozwoju, Koordynator programu „Strażnicy Natury 2000”
  pobierz plik pdf
 • 4. Kluczowe elementy ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.
 • dr Krzysztof Świerkosz, Uniwersytet Wrocławski, specjalizacja w zakresie geobotaniki i ochrony przyrody, szczególnie w kontekście prawa UE, ekspert Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego ds. Natura 2000.
  pobierz plik pdf
 • 5. Prewencja zamiast interwencji – jak unikać szkód w siedlisku gatunków Natura 2000: pachnicy dębowej i kozioroga dębosza.
 • dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju, Wiceprezes Zarządu.
  pobierz plik pdf
stopka