Kompensacja przyrodnicza

03 kwietnia 2009

Kompensacja przyrodnicza (jak mówi o tym definicja w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – art. 3 pkt 8) to „zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych”.

Kompensacje przyrodnicze stosujemy więc wtedy - i tylko wtedy - kiedy wskutek inwestycji „zachwialiśmy równowagę w środowisku” lub wyrządziliśmy mu bezpośrednie szkody.

Pojęcie kompensacji, mimo jasno sformułowanej definicji – często jest jednak nieprawidłowo interpretowane i nadużywane, w dodatku różne typy kompensacji wynikające z różnych podstaw prawnych są w polskiej praktyce nagminnie ze sobą mylone.

stopka