[40]Szkoda w siedlisku pachnicy dębowej, kozioroga dębosza oraz jelonka rogacza na Wyspie Opatowickiej

Opis zdarzenia wycinka dębów, szkoda w siedlisku, uszczuplenie i drenaż bazy pokarmowo-lęgowej dla ww gatunków

 
06 października 2010

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
pachnicy dębowej Osmoderma eremita, kozioroga dębosza Cerambyx cerdo oraz jelonka rogacza Lucanus cervus

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Wrocław

Szczegółowa lokalizacja
Wyspa Opatowicka

Zagrożona populacja

Zniszczona populacja/powierzchnia

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja

Inwestor
Osoba prywatna, prawdopodobna kradzież - obserwowany w ostatnich dniach, prawdopodobnie nielegalny, wywóz drewna z tego terenu

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
wycinka dębów, szkoda w siedlisku, uszczuplenie i drenaż bazy pokarmowo-lęgowej dla ww gatunków

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

 

stopka