[39]Zniszczenie siedlisk gatunków ptaków w dolinie Widawy

zniszczone zadrzewienia wierzbowe i zarosla wiklinowe oraz przeprowadzenie melioracji na tym odcinku powodujace gwaltowny odplyw wody

 
06 października 2010

mala fotka

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
OSOP PL147

Województwo
dolnoslaskie

Gmina
Dlugoleka

Szczegółowa lokalizacja
droga polna z Brzeziej Laki do Nadolic Wlk odc od rzeki Leniwki do rzeki Widawy

Zagrożona populacja
ptaki wodnoblotne zuraw, kropiatka, wodnik, bekas

Zniszczona populacja/powierzchnia
zagrozone siedlisko ptakow chronionych poprzez osuszenie

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja

Inwestor

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
zniszczone zadrzewienia wierzbowe i zarosla wiklinowe oraz przeprowadzenie melioracji na tym odcinku powodujace gwaltowny odplyw wody

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

Tadeusz Drazny,Grzegorz Orlowski

stopka