[37]Pułapka dla płazów w zbiornikach w Nowym Dworze

Opisywany zbiornik z dwóch stron (po literze L) otoczony jest betonowym kanałem wzdłuż którego znajduje się pięć odstajników z zastawkami. Pełni on funkcje związane z regulowaniem przepływu wody do zbiornika. Cały zbiornik porośnięty jest wysoką roślinnością, powodując to, że opisywany kanał jest całkowicie niewidoczny. Kanał ten stanowi pułapkę dla płazów, gadów i innych kręgowców. Zwierzęta wpadają do kanału chcąc przedostać się do zbiornika w celu na przykład odbycia godów, to w przypadku płazów.

 

mala fotka

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
Bombina bombina 1188, Bufo bufo, Bufo calamita, Bufo viridis, Triturus vulgaris, Pelobates fuscus, Rana esculenta complex

Województwo
Dolnośląskie

Gmina
Jelcz-Laskowice

Szczegółowa lokalizacja
Miejscowość Nowy Dwór na wschód od Jelcza Laskowic. 0,96km na płd. Od skrzyżowania drogi 1543 i 1546 w miejscowości Nowy Dwór

Zagrożona populacja
Tygodniowo wyławianych ok.60 osobników dorosłych i ok.500 form przeobrażonych: Bombina bombina 1188, Bufo bufo, Bufo calamita, Bufo viridis, Triturus vulgaris, Pelobates fuscus, Rana esculenta complex

Zniszczona populacja/powierzchnia
j.w.

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja
Stan trwający od dłuższego czasu, zbiorniki prywatne, na których prowadzona jest gospodarka m.in. rybna. Szkodą jest stan obecny.

Inwestor
Osoba prywatna

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Ze względu na brak nowej inwestycji, w obecnej chwili żaden z organów nie wydawał decyzji

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
Opisywany zbiornik z dwóch stron (po literze L) otoczony jest betonowym kanałem wzdłuż którego znajduje się pięć odstajników z zastawkami. Pełni on funkcje związane z regulowaniem przepływu wody do zbiornika. Cały zbiornik porośnięty jest wysoką roślinnością, powodując to, że opisywany kanał jest całkowicie niewidoczny. Kanał ten stanowi pułapkę dla płazów, gadów i innych kręgowców. Zwierzęta wpadają do kanału chcąc przedostać się do zbiornika w celu na przykład odbycia godów, to w przypadku płazów. Wpadają do kanału, zmuszone do pozostania w nim, odbywają gody i składają skrzek. Następnie z wycieńczenia giną, ponieważ cały czas przebywają w wodzie i nie mają możliwości aby wydostać się z pułapki. Kijanki przeobrażają się w młodociane formy, które po pewnym czasie również giną.

Organizacja (Nazwa)

Organizacja (adres)

 

stopka