[35] Niszczenie siedliska przeplatki maturny1052 w Lesie Rędzińskim we Wrocławiu (SOO Dolina Widawy)

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
Euphydryas maturna (1052)

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Wrocław

Szczegółowa lokalizacja
Las Rędziński

Zagrożona populacja
kilkadziesiąt osobników na 100 m drogi

Zniszczona populacja/powierzchnia

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja

Inwestor

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
W dniach 10.05.2010- 20.05.2010 stwierdzono nie po raz pierwszy fakt nasilania się ruchu samochodów (głównie w weekendy) na drogach leśnych w Lesie Rędzińskim, zwłaszcza na głównej drodze wjazdowej od osiedla Rędzin. Wzmożony ruch kołowy w okresie wiosennym (kwiecień/maj) powoduje zjawisko masowego rozjeżdżania naziemnych bezkręgowców akurat w okresie ich nasilonych migracji. Jedną z najbardziej poszkodowanych w ten sposób populacji jest ważna w skali województwa i kraju populacja przeplatki maturny, chronionego gatunku motyla (załączniki 2 i 4 Dyrektywy Siedliskowej). Gąsienice w tym okresie odbywają wędrówki w celu poszukiwania odpowiednich miejsc do przepoczwarzenia, wychodząc często na powierzchnie nasłonecznione, jakimi są tutaj m.in. drogi leśne. W podobnych miejscach (kałuże na drogach) gromadzą się motyle dorosłe tej przeplatki (maj/czerwiec) i tu także stwierdzono liczne przypadki „kolizji” z niepowołanymi pojazdami wjeżdżającymi i niszczącymi ten las (dodatkowo: spaliny, plamy paliwa i hałas).Ponadto w pobliżu wjazdu od strony osiedla zimą 2009/2010 pojawiła się niewielka powierzchnia zrębowa usytuowana w samym sercu siedliska tego gatunku, założona kosztem jego roślin żywicielskich (jesiony, przetaczniki, dereń świdwa w półcieniu starych dębów, które wycięto). Na ich miejsce posadzono młode dęby, zapominając o jesionach, lub co gorsza nie wiedząc o tutejszych warunkach i wymaganiach siedliskowych w tym obszarze Natura 2000.

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

 

stopka