[34] Zniszczenie łąk świeżych 6510 oraz siedlisk 1059 - modraszek telelus, 1061 - mtdraszek nausitous, 1060 - czerwończyk nieparek... Ligota Mała

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6510 - łąki świeŻe użytkowane ekstenswne 1059 - modraszek telejus 1060 - czerwończyk nieparek 1061 - modraszek nausitous

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Oleśnica

Szczegółowa lokalizacja
Ligota Mała, działki nr 592, 598, 599,418, 594 (Ligota Mała) oraz dz. nr 104 i 105 (Ligota Nowa)

Zagrożona populacja
ok. 90 ha siedliska 1059 oraz 1060

Zniszczona populacja/powierzchnia
ok. 60 ha siedliska 6510

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja
Zaoranie łąk pod uprawę kukurydzy

Inwestor
osoba prywatna

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

 

stopka