[25] Eksploatacja torfu na terenie Torfowisk Orawsko-Nowotarskich

Ponieważ projekt "Strażnicy Natury 2000..." obejmuje swym zasięgiem 4 zachodnie województwa, zwrócono się o pomoc w tej sprawie do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (Koordynatora ds. Ostoi Ptaków - IBA), które koordynuje monitorowanie ostoi ptaków poprzez sieć opiekunów ostoi, w ramach projektu "Wdrażanie idei społecznej ochrony ostoi ptaków w Polsce".

 

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
cietrzew, głuszec, błotniak zbożowy, derkacz, orlik krzykliwy

Województwo
Małopolskie

Gmina
Czarny Dunajec

Szczegółowa lokalizacja
2.1 POŁOŻENIE CENTRALNEGO PUNKTU OBSZARU DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA E 19 45 57 N 49 26 8 Jabłonka - Podczerwone - Czarny Dunajec

Zagrożona populacja

Zniszczona populacja/powierzchnia

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja

Inwestor
Zakład Górniczy Ekspolatacji Torfu Puścizna Wielka

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
Główne zagrożenia dla przyrody ostoi to: melioracje, obniżanie poziomu wód gruntowych w wyniku eksploatacji żwiru, eksploatacja torfu, wywożenie ścieków i odpadów z gospodarstw, kłusownictwo, ewentualna zabudowa terenu. Na terenie torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej od wielu lat eksploatowany jest torf, głównie na Puściznie Wielkiej.

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

Paweł Luliński

stopka