[14] Wypalenie cennej florystycznie murawy kserotermicznej (g. Kamienna Góra)

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6210 - Murawy Kserotermiczne

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Kamienna Góra

Szczegółowa lokalizacja
Kompleks łąk i muraw na zachód od Raszowa 50 48 14,07N15 58 5,72E

Zagrożona populacja
Jovibarba sobolifera, Dactylorhiza sambucina, Stachys recta

Zniszczona populacja/powierzchnia
ok 3,5 ha

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
0,1-0,5%

Inwestycja
Prywatny właściciel lub dzierżawca dokonywał najprawdopodobniej odkrzaczenia powierzchni pastwiska

Inwestor

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
Zaobserwowano wypaloną murawę kserotermiczną z bardzo cennymi i charakterystycznymi dla tego siedliska gatunkami roślin. Unikatową w tym rejonie. Na powierzchni zaobserwowano fragmenty wyrwanej darni co świadczyć może o dodatkowych zabiegach agrotechnicznych, np. włókowaniu.

Organizacja(Nazwa)
Marek MalickiUniwersytet WrocławskiInstytut Biologii Roślin

Organizacja (adres)
Instytut Biologii Roślin U.Wr.Wrocław 50-328ul. Kanonia 6/8

Marek Malicki

stopka