[22] ZGŁOSZENIE: Budowa domu jednorodzinnego na siedlisku 6520 w SOO „Grodczyn i Homole koło Dusznik”

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6520 Łąki konietlicowe

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Szczytna

Szczegółowa lokalizacja
Działka ew. nr 169 ok 5a, Zielone Ludowe (gm. Szczytna, pow. kłodzki) Współrzędne geograficzne: 50° 24' 10,3'' 16° 20' 54,3''

Zagrożona populacja
Trudna do oszacowania, w zależności od powierzchni planowanej działki rekreacyjnej

Zniszczona populacja/powierzchnia
Ok 5-10 a

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
 

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
 

Inwestycja
Budowa domu jednorodzinnego lub rekreacyjnego

Inwestor
 

Środki finansowe
 

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Starosta powiatu kłodzkiego

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
Nie otrzymano w urzędzie powiatowym, wysłano pismo – oczekiwanie na odpowiedź

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nie otrzymano w urzędzie powiatowym, wysłano pismo – oczekiwanie na odpowiedź

Konsultacje społeczne na etapie planowania
Najprawdopodobniej brak

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
 

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)
 

Opis zdarzenia
Dnia 9.06.2009 r. zaobserwowano wykopanie dołu fundamentowego, a dnia 21.09.2009 r. stwierdzono budowę fundamentów domu rekreacyjnego lub jednorodzinnego w miejscowości Zielone Ludowe (gm. Szczytna, pow. kłodzki) na działce ewidencyjnej o nr 169. Teren ten znajduje się na terenie SOO „Grodczyn i Homole koło Dusznik”, na zniszczonej powierzchni działki znajdowało się siedlisko 6520, suchy wariant, w okolicy znajdują się stanowiska chronionych gatunków roślin, takich jak Trollius europaeus, Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza majalis, Orchis mascula, Platanthera chlorantha, Listera ovata (Smoczyk M., Jakubska A. 2004. Rozmieszczenie storczykowatych Orchidaceae w polskiej części Gór Orlickich i Pogórza Orlickiego. - Przyr. Sudetów 7: 41-54, również obserwacje własne) Oszacowana powierzchnia zniszczona w trakcie prac budowlanych to ok 5 a. Powierzchnia zagrożona zależy od powierzchni planowanej działki rekreacyjnej i jest trudna do oszacowania. Jednym z poważnych zagrożeń jest wpływ inwestycji na dużą populacje pełnika europejskiego Trollius europaeus, znajdującej się na działkach 83 i 170, graniczących z inwestycją. Wg SDF powierzchnia siedliska 6520 w obszarze wynosi ok 10 ha, powierzchnia zniszczona do tej pory to ok 5-10 a, stanowi to ok 0,5-1% powierzchni siedliska w obszarze. Należy dopilnować, aby ew. działka rekreacyjna nie zniszczyła większej części siedliska.

Organizacja (Nazwa)
 

Organizacja (adres)
 

 

stopka