ZGŁOSZENIE: Zniszczenie łąki zalewowej 6440 w dolinie Bystrzycy (gm. Kąty Wrocławskie)

Zaoranie połowy łąki wiosną roku 2009. W wyniku działania zniszczone zostało 0,98 ha siedlisk 6440 - jest to jedyny płat tego siedliska w obszarze 'Łęgi nad Bystrzycą'

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6440 łąki zalewowe (selernicowe)

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Kąty Wrocławskie

Szczegółowa lokalizacja
Proponowany obszar 'Łęgi nad Bystrzycą', na północ od linii kolejowej Wrocław - Kąty Wrocławskie, około 1 km na E od wsi Jurczyce

Zagrożona populacja

Zniszczona populacja/powierzchnia
Zniszczone 0,98 ha siedliska

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
Nie znany

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
około 1%

Inwestycja
Zaoranie łąki po uprawę

Inwestor
Właściciel prywatny

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Nie przewidziano w polskim prawie

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
Nie przewidziano w polskim prawie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nie przewidziano w polskim prawie

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
Zaoranie połowy łąki wiosną roku 2009. W wyniku działania zniszczone zostało 0,98 ha siedlisk 6440 - jest to jedyny płat tego siedliska w obszarze 'Łęgi nad Bystrzycą'

Organizacja(Nazwa)
Doniesienie złożył Paweł Kisiel (Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody, Wrocław, ul. Chocimska).

Organizacja (adres)

Galahad

stopka