[6] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie siedliska 91F0 w dolnie Bystrzycy koło Ratynia (gm. Wrocław)

Wskutek zastosowania zabiegów gospodarczych, przewidzianych w Planie Urządzania Lasu na lata 2002-2011 dla Nadleśnictwa Miękinia, całkowitemu zniszczeniu uległo łącznie około 1,5 ha siedlisk przyrodniczych

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
91F0 nadrzeczne lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, populacje śnieżyczki przebiśnieg i czosnku niedźwiedziego

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Wrocław

Szczegółowa lokalizacja
Oddział 264g, Nadleśnictwo Miękinia. W proponowanym obszarze Natura 2000 "Łęgi nad Bystrzycą" Gmina Wrocław, las przy ulicy Gromadzkiej

Zagrożona populacja
Kilkaset okazów Galanthus nivalis i Allium ursinum

Zniszczona populacja/powierzchnia
1,5 ha

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
nie znany

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
poniżej 1%

Inwestycja
Planowe zabiegi gospodarcze przewidziane w Planie Urządzania Lasu na lata 2002-2011 dla Nadleśnictwa Miękinia.

Inwestor
Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Minister Środowiska zatwierdza Plan Urządzania Lasu

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
Oczywiście brak

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nie wymagana

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
Wskutek zastosowania zabiegów gospodarczych, przewidzianych w Planie Urządzania Lasu na lata 2002-2011 dla Nadleśnictwa Miękinia, całkowitemu zniszczeniu uległo łącznie około 1,5 ha następujących siedlisk przyrodniczych: • 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe • 9170 Grąd środkowoeuropejski Wyżej wymienione siedliska stanowiły jednocześnie miejsce występowania populacji dwóch gatunków roślin Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi) oraz Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg), podlegających ochronie na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 2004 Nr 168, poz. 1764).

Organizacja (Nazwa)
Zgłoszenia dokonał Tomasz Gotfryd (proNatura, Wrocław)

Organizacja (adres)

Galahad

  • dokumentacja fotograficzna
stopka