[16] ZGŁOSZENIE: Zagrożenie ptaków i nietoperzy - wadliwy OOS dla 32 turbin wiatrowych, gmina Udanin

Przedsięwzięcie to nie posiada prawidłowo wykonanej oceny oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących podstawowego monitoringu ptaków i nietoperzy.

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
Wszytskie gatunki nietoperzy z zał. IV DS, ptaki z załącznika I i II DP

Województwo
Dolnosłąskie

Gmina
Udanin

Szczegółowa lokalizacja
Zespół 32 turbin wiatrowych rozmieszczonych w różnych lokalizacjach.

Zagrożona populacja
Nie okreslona (brak padań podstawowych w OOŚ)

Zniszczona populacja/powierzchnia
Nie okreslona (brak padań podstawowych w OOŚ)

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
Nie okreslona (brak padań podstawowych w OOŚ)

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
Nie okreslona (brak padań podstawowych w OOŚ)

Inwestycja
Budowa Zespołu elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 do 3 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą energetyczną , zlokalizowanych w gminie Udanin.

Inwestor
EWG Udanin sp. z o.o.

Środki finansowe
Nie znane

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Administracja samorzadowa

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
'Raport z oceny oddziaływania na środowisko inwestycji' wykonany jednoosobowo przez dr Zdzisława Cichockiego, bez w uwzględnienia jakichkolwiek danych przyrodniczych. Brak wymaganego monitoringu ptaków i nietoperzy, nawet na poziomie podstawowym.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Brak danych

Konsultacje społeczne na etapie planowania
Brak danych

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
W gminie Udanin ma postać ferma wiatrowa składająca się z 32 turbin wiatrowych o wysokości wież 105 m oraz średnicach wirników 90 m. Przedsięwzięcie to nie posiada prawidłowo wykonanej oceny oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących podstawowego monitoringu ptaków i nietoperzy.Dodatkowo w tej samej gminie planowane jest postawienie kolejnych turbin przez formę 'Eko-Plan' - o nieznanej mocy i wielkości, prawdopodobnie również bez uwzględnienia ww. ograniczeń.

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

Galahad

stopka