[12] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie siedliska 6510 z gatunkami chronionymi (gm. Lewin Kłodzki)

Zaorane siedlisko 6510 (Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie) z gatunkami chronionymi: Trollius europaeus i Colchicum autumnale. Na zaoranym terenie widać (maj 2009) kwitnące kępy pełnika i owocujące okazy zimowita. Na sąsiednich łąkach duże populacje ww gatunków

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6510 z gatunkami chronionymi

Województwo
Dolnośląskie

Gmina
Lewin Kłodzki

Szczegółowa lokalizacja
północny wschód od wsi Kulin Kłodzki, w obrębie działki nr 10/2 (obręb 0011, arkusz 1)

Zagrożona populacja

Zniszczona populacja/powierzchnia
ok 1,5ha

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
nieznany

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
nieznany

Inwestycja
zaoranie łąk, cel nieznany

Inwestor

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
Zaorane siedlisko 6510 (Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie) z gatunkami chronionymi: Trollius europaeus i Colchicum autumnale. Na zaoranym terenie widać (maj 2009) kwitnące kępy pełnika i owocujące okazy zimowita. Na sąsiednich łąkach duże populacje ww gatunków.

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

Tomasz Suchan

stopka