[11] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie siedliska pachnicy dębowej (Nadleśnictwo Żmigród)

W zimie 2008/2009 Nadleśnictwo Żmigród wykonało cięcia w drzewostanie wzdłuż drogi, usuwając wszystkie drzewa rosnące wzdłuż rowu, w tym wiele starych dębów. 1.Stwierdzono zniszczenie siedliska pachnicy dębowej przez wycięcie trzech stanowisk (na obszarze siedliskowym Natura 2000)

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
1084 Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Żmigród

Szczegółowa lokalizacja
Pas drzewostanu wzdłuż drogi 439 Żmigród-Radziądz, na prawie całym odcinku zalesionym

Zagrożona populacja
Subpopulacja składająca się z minimum 3 znanych stanowisk

Zniszczona populacja/powierzchnia

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
<1%

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
<10% w Dolinie Baryczy

Inwestycja
Wycinka drzew w oddziale 204, 208 i 211

Inwestor
Nadleśnictwo Żmigród

Środki finansowe
Nadleśnictwo Żmigród

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Nadleśnictwo uzgodniło z DSDiK

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)
Podjęta

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
W zimie 2008/2009 Nadleśnictwo Żmigród wykonało cięcia w drzewostanie wzdłuż drogi, usuwając wszystkie drzewa rosnące wzdłuż rowu, w tym wiele starych dębów. 1.Stwierdzono zniszczenie siedliska pachnicy dębowej przez wycięcie trzech stanowisk (na obszarze siedliskowym Natura 2000). Ponadto wycięcie dużej liczby młodszych drzew rosnących wzdłuż drogi uszczupliło znacznie przyszłą bazę populacji pachnicy. Wycięto około 266 drzew różnej grubości w pasie kilkunastu metrów po obu stronach drogi. Niemal wszystkie pniaki wskazywały na dobry stan zdrowotny drzew. Wszystkie zmierzone wycięte duże drzewa to dęby. Wszystkie pniaki znajdują się poza pasem drogowym, na gruncie Lasów Państwowych. Wg nctwa 170 wyciętych drzew to dęby. 2.Zarejestrowano dalsze cztery nieznane do tej pory stanowiska pachnicy w drzewach stojących, w tym jednym martwym. Stwierdzono występowanie pachnicy w dojrzałych dębach o mniejszych rozmiarach, niż przyjęte roboczo jako kryterium występowania (średnica pieńka>120 lub d1,3>100 cm) 3.Stwierdzono dewastację wartości krajobrazowych – spektakularnej alei stanowiącej bramę wjazdową do obszarów Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” i „Dolina Baryczy”, Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy i Rezerwatu „Stawy Milickie”. 4.Usunięcie znacznej liczby dziuplastych drzew uszczupliło schronienia nietoperzy i lęgowiska ptaków. 5.Wycięcie ćwierci tysiąca zdrowych drzew było działaniem niewspółmiernym do podanej przez Nadleśnictwo przyczyny – upadku suchego drzewa na przejeżdżający samochód.

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

stopka