[8] ZGŁOSZENIE: Zagrożenie szkodą dla ryb z załącznika II (Jaz w Chruścicach)

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
Ryby z załącznika II i IV w dolinie Odry

Województwo
opolskie

Gmina

Szczegółowa lokalizacja
Na rzece Odrze, na południe od miejscowości Chruścice

Zagrożona populacja
Trudna do oszacowania

Zniszczona populacja/powierzchnia

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)

Inwestycja
Przebudowa jazu w Chuścicach

Inwestor
Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej, oddział Śląski

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
W ramach przebudowy jazu proponuje się przebudowę przepławki dla ryb. Wg opinii dr Marka Jelonka przepławka posiada istotne wady konstrukcyjne i będzie niesprawna a jej efektywność znikoma. Grozi to powstaniem kolejnej przeszkody na szlaku migracji ryb dwuśrodowiskowych i przerwaniem ciągłości ekologicznej korytarza doliny Odry.

Organizacja(Nazwa)
Doniesienie złożył dr Marek Jelonek (RZGW Kraków)

Organizacja (adres)

Galahad

stopka