[5] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie siedlisk modraszka naustithous koło Koźlic (gm. Zgorzelec)

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
1061 Maculinea nausithous, 6410 łąka zmiennowilgotna

Województwo
dolnośląkie

Gmina
Zgorzelec

Szczegółowa lokalizacja
W obszarze Natura 2000 'Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej', w dolinie zalewowej Nysy na zachód od wsi Koźlice.

Zagrożona populacja
Zniszczone siedlisko około 20-50i Maculinea nausithous

Zniszczona populacja/powierzchnia
około 80 ha

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
nie znany

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
nie znany

Inwestycja
Zaoranie łąki pod plantację rzepaku

Inwestor
Właściciel prywatny

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Samowola

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
Oczywiście brak

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nie wymagana - w polskim prawie nie przewidziano możliwości

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
Do jesieni 2007 była tu łąka krwiściągowa z telejusem i nausitousem. Na przełomie 2007/2008, a może jeszcze na pocz. wiosny 2008, łąka ta została zamieniona w grunt orny.

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

Galahad

  • dokumentacja fotograficzna
stopka