[3] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie łąk zalewowych koło Trestna (g. Święta Katarzyna)

 

Gatunek/siedlisko przyrodnicze
6440 - łąki aluwialne; 6510 - łąki świeże

Województwo
dolnośląskie

Gmina
Święta Katarzyna

Szczegółowa lokalizacja
0,4 km na wschód od miejscowości Trestno na terenach nieregularnie zalewanego międzywala, działka nr 127/2, częściowo 2

Zagrożona populacja

Zniszczona populacja/powierzchnia
łąki zalewowe - około 2,5 ha, łąki świeże około 4,9 ha

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni krajowej
nie znany

Zagrożony/zniszczony procent populacji/powierzchni w regionie (województwie)
łąki zalewowe co najmniej 0,5%

Inwestycja
Zaoranie łąk po uprawę

Inwestor
p. Koper - właściciel prywatny

Środki finansowe

Organ udzielający zezwolenia na inwestycję
Nie występowano

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wymagań gatunku
Nie występowano

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nie wymagana

Konsultacje społeczne na etapie planowania

Interwencja w sprawie ochrony gatunku (numer pisma)

interwencja_admin | Interwencja administracji ochrony przyrody (numer pisma?)

Opis zdarzenia
Dnia 29 kwietnia podczas objazdu terenu zaobserwowano że łąki należące do p. Kopera zostały zaorane. Dokładna data wystąpienia szkody nie jest znana, jednak wszystkie roślin leżące w bruzdach są świeże - należy przypuszczać że orka nastąpiła pomiędzy 20 a 29 kwietnia 2009.

Organizacja(Nazwa)

Organizacja (adres)

Wojownik z Południa

stopka