Gdzie można zdobyć dane z SDF dla konkretnego obszaru naturowego?

SDFy (Standard Data Form) - Standardowe Formularze Danych można pobrać na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/proste.php

SDFy (Standard Data Form) - Standardowe Formularze Danych można pobrać na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/proste.php

stopka