Prowadzimy monitoring naruszeń przyrodniczych siedlisk i gatunków NATURA 2000 w Polsce południowo-zachodniej.


Przyjmujemy zgłoszenia o przypadkach naruszenia prawa oraz zniszczeniach siedlisk i populacji gatunków NATURA 2000. Znaczące szkody będą sprawdzane przez naszych terenowych ekspertów. Zgromadzone informacje, w postaci raportów zostaną przekazane właściwym organom odpowiedzialnym za ochronę przyrody.

30 marca 2010

mala fotka

stopka