o serwisie

Serwis www.natura2000.pl, uruchomiony w ramach programu „Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków”, miał na celu ułatwienie zgłaszania i gromadzenia informacji o naruszeniach obowiązujących przepisów, skutkujących pogorszeniem stanu siedlisk i populacji gatunków Natura 2000 lub ich zniszczeniem. Serwis zawiera poradnik skierowany do podmiotów gospodarujących na obszarach Natura 2000, wyjaśniający stan prawny i omawiający procedurę postępowania w poszczególnych sytuacjach i przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Obecnie system zgłoszeń został zawieszony.
Po pełnej restrukturyzacji naszego portalu, wzmocnieniu i uaktualnieniu częsci merytotycznej (do końca marca br.) zamierzamy ponownie uruchomić system powiadamiania o naruszeniach obszarów Natura2000. Tym razem do współpracy zapraszamy organizacje z terenu całego kraju, które chciałyby wziąć udział w tej działalności. Prosimy o kontakt (aders w dziale kontakt).

08 kwietnia 2009

stopka