adres


05 kwietnia 2009

 

Fundacja EkoRozwoju
biuro wrocławskie czynne 9:00 - 18:00

ul. Białoskórnicza 26
PL 50-134 Wrocław
tel/fax: 713430849, 713445948

biuro@eko.wroc.pl

www.eko.wroc.pl

stopka